Monthly Archives: August 2019

НАБОР НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020


ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

УЧИЛИЩЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
За първи път учебна програма, съобразена с нуждите на деца, родени в САЩ. Преподаватели с квалификация по българска филология от СУ „Климент Охридски“ и практически опит в обучението на двуезични деца.


ХОРОВО ПЕЕНЕ ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ
Богат репертоар от класически, популярни и народни песни. Многобройни изяви пред американска и българска публика. Ръководители с изпълнителски и педагогически опит.


ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ЗА ДЕЦА ОТ 3 ДО 5
Български език и култура чрез игрови и други алтернативни методи, съобразени с възрастта и нуждите на децата. Преподаватели с образование по предучилищна педагогика и дългогодишен опит.


БЪЛГАРСКА МАТЕМАТИКА
За първи път в САЩ – обучение по математика по изпитаните български системи.


АРТИСТИЧНИ РАБОТИЛНИЦИ
Лазарки, Кукери, Баба Марта, изработване на сурвачки, и други.


ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ

101 КАБА ГАЙДИ НЮ ЙОРК
Най-голямата гайдарска група извън пределите на България с ръководител – Кирил Кетев, трето поколение гайдар и преподавател от школата в Широка Лъка.


КЛАС ПО ТЪПАН
Уникална възможност да се запознате с българските ритми. Ръководител – Мерсид Мустафов, утвърден изпълнител, потомствен музикант.


ФОЛКЛОРНО ПЕЕНЕ
Разнообразен репертоар обхващащ различни фолклорни области. Ръководител – Петя Мъглова, утвърден изпълнител на автентичен фолклор с дългогодишен педагогически опит.


БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ
Танци за всички възрастови групи. Инструктор – Катрин Спрингър, худовествен ръководител на 40-годишния ансамбъл за български танци „Босилек“, Ню Йорк.


БЪЛГАРСКИ ЗА ЧУЖДЕНЦИ
Уникален бърз курс за начинаещи чужденци. Ръководител – Катрин Спрингър.


Учебните занятия се провеждат всяка неделя от 11:00 до 15:00 часа 154 W 93th Street, New York, NY 10025
ЗА KOНTAKTИ: [email protected] Яна Калинкова 516-395-2569 и Зора Бояджиева 617-872-7414