Bulgarian Dance Class

club HORO

Bulgarian dance workshop meets every Sunday from 12:00 to 13:00 pm normally at our school on W 93 Manhattan. It is taught by Catherine Springer leader of 40 year old dance ensemble  Bosilek. Dancers of every level and skill are welcome. Currently the class is meeting online.

In December 2019, Cathie was honored with an award from the Bulgarian government for the many years she has promoted Bulgarian culture.  The picture is from our Surva celebration this year at the school in Manhattan.

Неделя 12:00 до 13:00 часа на 154 W93, Manhattan.
Ако обичате българския фолклор,
Ако ви се иска да се хванете на хорото всеки път като чуете българска музика,
Ако имате нужда от раздвижване преди неделния брънч,
Ако винаги сте искали да научите стъпките на Елено моме,
Ако можете да ни покажете как се играе Трите пъти във вашето село,
Ако имате нужда от забавление, докато чакате децата да излязат от час,
Akо ви се иска да общувате след неделната литургия,
ЗАПОВЯДАЙТЕ на нашето хоро. Инструктажът и музиката са от нас!
Нека да се хванем за ръце на “мегдана” в неделя!
За повече информация: 516-395-2569 (Яна Калинкова) или 617-872-7414 (Зора Бояджиева) [email protected]